Opolski Klaster Informatyczny

Opolskie Stowarzyszenie Gospodarczo-Społeczne w Opolu

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego